Qui som?

La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) és una associació sense finalitats lucratives i els seus objectius estan encaminats a la millora de l’ensenyament de les matemàtiques en tots els seus nivells educatius: millora professional dels ensenyants, millora de la formació matemàtica dels alumnes i millora de la visió que té la societat de la pròpia matemàtica.

L’actual junta de FEEMCAT està formada per:

President: Manel Sol Puig (APaMMs)

Secretària: Charo Martín Menéndez (APaMMs)

Tresorer: Francesc Campos Mancera (APaMMs)

A més ens trobarem amb els presidents i secretaris de les Juntes d’APMCM, ADEMGI, ABEAM, APaMMs i Lleimat constituint entre tots la junta de la Feemcat.

 Vocals: Lluïsa Almazan (APaMMs), Charo Martín (APaMMs),  Mireia López (ABEAM), Mireia Pacreu (ADEMGI),Guillem Bonet (ADEMGI) i Maite Llovera (LLeimat)

Actualment, l’adreça  on podeu enviar-nos qualsevol comunicació és: feemcat@gmail.com

En l’actualitat, la federació està formada per cinc associacions:

Ass. d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines (ADEMGI)
http://ademgi.feemcat.org

Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals

http://www.apmcm.cat/

Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques (APaMMs)
https://sites.google.com/a/xtec.cat/apamms/home

Ass. de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)
http://abeam.feemcat.org/

Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de Lleida (lleimat)

http://associaciolleimat.blogspot.com.es

El conjunt de tots els socis que pertanyen a les associacions federades fan un total d’uns 700 professors i professores de matemàtiques de tots els nivells educatius del nostre territori, així com centres i institucions que s’han adherit als objectius i activitats de la Federació.

FEEMCAT és membre de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), que publica regularment la revista SUMA dedicada a la divulgació de la didàctica de les matemàtiques, organitza les JAEM (Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas) adreçades al professorat i activitats adreçades a l’alumnat (Dia escolar de las matemáticas y Olimpiada estatal).