Asímptota vertical a x=noia
 

Inscripcions
Ampliem les inscripcions fins al 30 d'octubre!

Les bases del programa

El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de 3. En cas de rebre més de tres candidatures d’un mateix centre educatiu, es demanarà al centre que reconsideri les candidatures i que en deixi només tres.

Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

 • L'alta en línia a través d'aquest formulari d'alta
 • La recomanació confidencial d’un professor/a de matemàtiques (actual o anterior) que tingui prou informació de l’alumne/a candidat. 
 • La recomanació confidencial del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre. 
 

En tot aquest procés, s’ha de tenir en compte que:

 • L’enviament  del  formulari  de  sol·licitud  junt  amb  les  cartes  de  recomanació  no  garanteixen l’entrada directa al programa Bojos per les Matemàtiques.
 • La data límit de presentació de sol·licituds és el 30 d'octubre de 2017.
 • El dia 28 d’octubre es realitzarà una prova escrita a partir de la qual es preseleccionaran 40 candidats. Els alumnes inscrits després del dia de la prova seran convocats personalment per realitzar la prova un altre dia.
 • La  primera  fase  del  procés  de  selecció  culmina  del  13  al  24  de  novembre  de  2017  amb  les entrevistes  dels  40  preseleccionats.  La  convocatòria  a  l’entrevista  dels  40  alumnes preseleccionats es farà de manera personalitzada a través de correu electrònic.
 • La fase final del procés de selecció dels participants es tancarà el 26 de novembre de 2017 amb la selecció  de  24  dels  40  candidats  preselccionats.  La  selecció  final  es  publicarà  al  web  del programa  i  es  farà  extensiva  de  manera  individualitzada  a  l’alumnat  seleccionat  a  través  del correu electrònic.
 • Els estudiants participants s'hauran de comprometre a assistir al curs durant tot l'any 2018.
 • Les  dades  corresponents  a  l’alumnat  seleccionat  que  causin  baixa  del  programa  seran eliminades.

Algunes observacions de caire general:
 • Només és possible inscriure’s a dos cursos com a màxim del programa Bojos per la Ciència.
 • Per  a  qualsevol  informació  escriviu  un  correu  a  Iolanda  Guevara  Casanova <iguevara@xtec.cat>,  coordinadora  del  programa,  indicant  en  l’assumpte  del  correu Bojos  per les Matemàtiques.

Procediment d’inscripció


La inscripció a Bojos per les Matemàtiques requereix de la presentació de la candidatura de l’alumnat interessat, procés que consta de dos passos imprescindibles:

 1. La tramesa en línia del formulari d’alta, que ha de realitzar el pare, mare o representant legal de l’alumne/a interessat/da i i amb el qual es rebrà un número de sol·licitud.

  Un cop rebut el número de sol·licitud
  (Que us arribarà via email, un cop feta la revisió del formulari d'alta), cal fer
 2. La tramesa en línia del formulari de sol·licitud, que ha de tramitar l’alumne/a interessat, des del seu propi correu electrònic, no des del correu del pare, mare o representant legal.


Procediment per adjuntar les recomanacions


Tramesa en línia de dues recomanació confidencials a càrrec de dos professors docents:
 • Un professor/a de matemàtiques amb prou informació sobre l’alumne per emetre la recomancació sobre l’estudiant interessat. (Enllaç al formulari)
 • El tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre on està inscrit actualment l’estudiant interessat. (Enllaç al formulari)
Les dades demanades en els formularis són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. Amb el fet de tramitar-les, s’autoritza que totes les dades facilitades s’incorporin a un fitxer de FEEMCAT-SCM i de Fundació Catalunya-La Pedrera (Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona, CIF G-65345472) i que té com a finalitat la gestió del programa Bojos per les matemàtiques. A més, s’autoritza que el correu facilitat sigui el canal de contacte amb l’estudiantat interessat, a l’hora que serveixi de canal per fer arribar informació sobre la Fundació Catalunya-La Pedrera i FEEMCAT-SCM. En qualsevol cas, la persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament. Amb l’enviament dels formualris requerits, s’entén que s’han llegit i s’accepten les bases del programa Bojos per les Matemàtiques.