Història

A les darreries de 1990, neix l’Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals a Reus amb l’objectiu de ser un marc des del qual es puguin satisfer les necessitats que genera la nostra tasca diària, i alhora fomentar inquietuds que la dinamitzin: l’intercanvi, mitjançant conferències, taules rodones, jornades didàctiques, debats, etc.; l’organització de grups de treball; divulgació a través de la revista BIAIX, i la transmissió d’informació que pugui interessar els associats, són algunes de les activitats que l’Associació va endegar.

L’àmbit territorial es va haver de limitar per raons d’eficàcia. No obstant això, hi va haver el ferm propòsit de desvetllar en altres indrets de Catalunya agrupacions anàlogues per tal d’enriquir-nos mútuament i rendibilitzar esforços.
Amb objectius semblants i fruit de la voluntat de dos grups ja existents (el grup ICE de secundària i el grup Perímetre de Primària) el 22 de febrer de 1993 neix l’Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les comarques Gironines (ADEMGI).
Totes dues associacions comparteixen els mateixos objectius :

1. Donar suport i assistència als membres de l’Associació en l’exercici de la seva professió.

2. Afavorir l’ensenyament, la recerca i la difusió de les matemàtiques.

3. Contribuir a la millora de les condicions pedagògiques de l’ensenyament de les matemàtiques.

4. Fomentar totes les activitats que afavoreixin la formació del professorat.

5. Impulsar i facilitar entre els ensenyants intercanvis de tota mena (d’ensenyants, d’alumnes, de llibres, de revistes, de material pedagògic, etc.)

  • Promoure reunions, cursets, col·loquis, congressos i, en general, totes les activitats que puguin ser d’interès.
  • Impulsar l’elaboració de materials didàctics per a la innovació en l’ensenyament de les matemàtiques.

6. Divulgar documentació pedagògica, articles d’investigació i materials que es relacionin amb l’ensenyament de les matemàtiques.
7. Potenciar la col·laboració entre grups i associacions amb objectius similars de dins de Catalunya i de fora.

Al març de 1993 l’APMCM entra a formar part de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).

Quan ADEMGI intenta formar part, la FESPM demana que existeixi una única organització federada de la nostra regió així que gairebé un any després (febrer de 1994) totes dues associacions creen la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) que passarà a representar Catalunya en la FESPM.

A part de les associacions que actualment en formen part, als inicis a FEEMCAT també van participar grups de mestres i professors de matemàtiques que treballen en l’àmbit de Girona (Grup Perímetre, Grup +3), Osona (Grup + o -), Lleida i Tàrrega (Grup Nombres de Ponent), i Barcelona (Grups Almosta de l’Associació de Mestres de Rosa Sensat) i de manera gradual la majoria dels seus membres s’han anat integrant a les associacions que avui en formen part.

Des de l’any 2000 fins a l’any 2005, la Societat d’Ensenyants de Matemàtiques del Garraf (SEMG) va formar part de la FEEMCAT.

En l’actualitat, la federació està formada per cinc associacions:

Des de 1994

Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals (APMCM)
APMCM

Ass. d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines (ADEMGI)
ADEMGI

Des de 1995

Ass. de Professors i Mestres de Matemàtiques (APaMMs)
APaMMs

Des de 1997

Ass. de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)
ABEAM

Des de 2014

Associació Lleimat
Lleimat