Qui som?

junta

La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) és una associació sense finalitats lucratives i els seus objectius estan encaminats a la millora de l’ensenyament de les matemàtiques en tots els seus nivells educatius: millora professional dels ensenyants, millora de la formació matemàtica dels alumnes i millora de la visió que té la societat de la pròpia matemàtica.

L’actual junta de FEEMCAT està formada per:

Presidenta: Victòria Oliu (ademgi))

Secretària: Silvia Margelí (ademgi)

Tresorer: Raül Fernàndez (ademgi)

Vocals: Lluïsa Almazan (APaMMs), Charo Martín (APaMMs),  Mireia López (ABEAM), Mireia Pacreu (ADEMGI),
Guillem Bonet (ADEMGI)

Actualment, l’adreça postal on podeu enviar-nos

qualsevol comunicació és: Apartat de correus 835, 17080 Girona

En l’actualitat, la federació està formada per quatre associacions:

Ass. d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines (ADEMGI)
http://ademgi.feemcat.org

Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals

http://www.apmcm.cat/

Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques (APaMMs)
https://sites.google.com/a/xtec.cat/apamms/home

Ass. de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)
http://abeam.feemcat.org/

El conjunt de tots els socis que pertanyen a les associacions federades fan un total d’uns 700 professors i professores de matemàtiques de tots els nivells educatius del nostre territori, així com centres i institucions que s’han adherit als objectius i activitats de la federació.

Comparteix-lo! Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Facebook0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Email this to someone