Per fer-vos socis de FEEMCAT heu d’accedir a través d’una de les associacions federades: Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals. APMCM. Enllaç. Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines. ADEMGI. Enllaç. Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques. APaMMs. Enllaç. Associació de Barcelona per per a l’estudi i l’aprenentatge de les […]

Read More →

La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX i laSocietat d’Educació Matemàtica de la C. V. “al-Kwhārizmī” convoquen el Premi “Maria Antònia Canals” 2016, per a projectes pràctics d’innovació educativa dirigits a l’ensenyament de la matemàtica, adreçats als següents nivells educatius: educació infantil (0–6), educació […]

Read More →