La FESPM va convocar, els dies 8,9 i 10 d’Abril a Badajoz una trobada, de professors per recollir idees sobre el treball de la Geometria a l’aula.   Hi van assistir una trentena de mestresiprofessors de Matemàtiques de les diferents societats federades. L’activitat va girar al voltant de tres conferències plenàries: “Geometría interactiva en el aula de Matemáticas”, […]

Read More →

Feemcat, conjuntament amb la SBM-Xeix, la SEMCV Al-Khwaritzmi, convoca com cada dos anys el premi Maria Antònia Canals per a projectes pràctics d’innovació educativa dirigits a l’ensenyament de la matemàtica. Ara mateix està en marxa la convocatòria del 2016 i hi ha temps per a presentar treballs fins el dia 31 de juliol del 2016. […]

Read More →

Diet, exercise, and sleep are three pillars of a healthy life. While improving just one of these lifestyle factors can help people lead longer lives, several recent studies have suggested that improving all three may be a better way to improve both physical and mental health1. Check these leanbiome reviews. Diet, exercise, and sleep influence one […]

Read More →