Els propers dies, divendres 4 d’abril i dissabte 5 d’abril de 2014 tindrà lloc, a Barcelona, el VII Seminari d’activitats per EStimular el TALent precoç en MATemàtiques.
El Seminari serà un fòrum de presentació de noves activitats per part de professors de les diferents seus del Projecte ESTALMAT, acompanyat de la discussió pertinent sobre la validesa de les propostes per aconseguir l’objectiu d’estimular el talent precoç en matemàtiques. Les activitats que s’hi exposaran seran posteriorment recollides en una publicació electrònica que romandrà a disposició tant dels professors dels diferents projectes ESTALMAT com de tot el professorat de secundària que vulguin usar-les a l’aula.
Més informació a l’adreça http://www.estalmat.org/

Comments are closed.