Des de la FESPM ens proposen una nova activitat per celebrarer el 12 de maig el XV Dia escolar de les matemàtiques que enguany està dedicat a Matemàtiques i Computació.

Les propostes s’agrupen en 3 apartats

– Com han modulat les matemàtiques l’evolució de la computació?
– Com la computació afecta al desenvolupament de les matemàtiques?
– Quines possibilitats ens ofereix la computació en l’ensenyament de les matemàtiques?

S’ha inaugurat el portal dem.fespm.es que anualment acullirà les propostes i activitats que es proposen per aquesta diada.

Leave a Reply