Bases del Premi Maria Antònia Canals

Objecte del Premi

Té com a finalitat incentivar pràctiques d’innovació educativa dirigides a l’ensenyament de la matemàtica.

Bases del premi

El premi l’atorguen conjuntament les societats de professors de matemàtiques de parla catalana SEMCV Al-khwarizmi, SBM Xeix, SCM, FEEMCAT.

El premi s’atorgarà anualment a la jornada conjunta de les societats convocants.

El premi és per una experiència d’aula innovadora implementada que pot referir-se a una experiència concreta, una seqüència o una trajectòria per una metodologia realitzada a algun dels diferents nivells educatius des d’infantil fins a la universitat i que hagi estat publicada (en llengua catalana) o bé presentada en alguna de les Jornades que celebren les diferents associacions convocants…

Cada societat presentarà al jurat del premi una proposta justificada dels candidats que cregui que són mereixedors de la distinció.

El jurat estarà format per un representant de cada una de les societats convocants que sigui expert en didàctica de la matemàtica, però que no pertanyi a cap junta directiva de les associacions convocants, i un especialista en didàctica de la matemàtica proposat per l’associació que és seu de la jornada conjunta de les associacions. El secretari de la societat que és seu de la jornada actuarà com a secretari del tribunal amb veu però sense vot.

Presentació de les candidatures

Les candidatures poden referir-se a una persona o a un grup de persones.

Les candidatures han d’aportar una memòria justificativa, que consti de:

  • Descripció de l’experiència d’aula realitzada amb alumnes, detallant a quin centre, i en quin nivell s’ha portat a terme.
  • Justificació de quina innovació aporta, ressaltant els aspectes didàctics.
  • Antecedents, d’articles publicats, presentacions en jornades o congressos.
  • Cartes d’adhesió, d’altres persones, grups o institucions que avalin la proposta.

L’experiència d’aula ha d’haver estat implementada.

L’experiència presentada no pot haver rebut cap altre premi.

L’experiència presentada s’ha d’haver realitzat en llengua catalana.

El termini de presentacions de candidatures finalitza el dia 28 de febrer de 2022 a les 23 hores 59 minuts.

Veredicte del jurat

El jurat decidirà sobre les candidatures rebudes. Podrà atorgar fins a dos premis a cada
convocatòria. Podrà fer menció especial si ho considera necessari.

Per prendre la decisió el jurat pot consultar amb els experts que consideri oportú o demanar ampliacions de les informacions rebudes.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

El jurat pot declarar desert el premi si considera que no cap proposta té suficient qualitat.

Premi

El premi tindrà una dotació de 600 euros.

En el cas que el premi sigui compartit per dos projectes, aquests tindran una dotació de 400 euros cadascú.

El premiat o premiats es comprometen a presentar l’experiència o part d’ella a la jornada conjunta d’aquell any i a difondre-la de la millor manera possible.