Bases del Premi Maria Antònia Canals

Objecte del Premi

Té com a finalitat incentivar pràctiques d’innovació educativa dirigides a l’ensenyament de la matemàtica.

Bases del premi

El premi l’atorguen conjuntament les societats de professors de matemàtiques de parla catalana SEMCV Al-Khwarizmi, SBM-XEIX, SCM i FEEMCAT.

El premi s’atorgarà anualment a la jornada conjunta de les societats convocants.

El premi és per una experiència d’aula innovadora realitzada a algun dels diferents nivells educatius: Infantil, Primària, Secundària i Universitat.

Les candidatures al premi M. Antònia Canals especificaran l’experiència, o conjunt d’experiències, d’innovació dutes a terme en el territori de la Societat que organitza eixe any la Jornada per a l’Ensenyament de les Matemàtiques (JEM). S’especificarà la persona o grup de persones que l’han dut a terme. Per a l’any 2023 la Societat organitzadora serà la SEMCV Al-Khwarizmi, pel que les candidatures faran referència a professorat que desenvolupa la seua tasca educativa en centres de la Comunitat Valenciana.

Els candidats al premi M. Antònia Canals seran docents que desenvolupen el seu treball al territori de la Societat que organitza eixe any la Jornada per a l’Ensenyament de les Matemàtiques (JEM). Per a l’any 2023 la Societat organitzadora serà la SEMCV Al-Khwarizmi, pel que els candidats seran professorat que desenvolupen la seua tasca professional educativa a la Comunitat Valenciana.

El jurat estarà format per un representant de cadascuna de les societats excepte de la que organitza la JEM eixe any, que siguin experts en didàctica de la matemàtica, però que no pertanyin a cap junta directiva de les associacions convocants. El secretari de la societat que és seu de la jornada actuarà com a secretari del tribunal amb veu però sense vot.

Presentació de les candidatures

Les candidatures poden referir-se a una persona o a un grup de persones.

Les candidatures han d’aportar una memòria justificativa, seguint el model que es trobarà disponible a la pàgina web del premi, que consti de:

  • Descripció de l’experiència d’aula realitzada amb alumnes, detallant a quin centre, i en quin nivell s’ha portat a terme.
  • Justificació de quina innovació aporta, ressaltant els aspectes didàctics.

L’experiència d’aula ha d’haver estat implementada.

L’experiència presentada no pot haver rebut cap altre premi.

L’experiència presentada s’ha d’haver realitzat en llengua catalana.

Els membres de la Junta Directiva de la Societat convocant no es podran presentar.

El termini de presentacions de candidatures finalitza el dia 31 de maig de 2023 a les 23 hores 59 minuts.

Veredicte del jurat

El jurat decidirà sobre les candidatures rebudes. El premi no podrà quedar desert, i s’atorgarà a dues candidatures d’etapes educatives diferents. Les etapes educatives considerades han de ser Infantil, Primària, Secundària i Universitat. El jurat podrà atorgar mencions especials si ho considera necessari.

Per prendre la decisió el jurat pot consultar amb els experts que consideri oportú o demanar ampliacions de les informacions rebudes.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

Premi

Cadascun dels dos premis tindrà una dotació de 400€.

La persona o persones premiades es comprometen a presentar l’experiència o part d’ella a la jornada conjunta d’aquell any i a difondre-la de la millor manera possible.