Asímptota vertical a x=noia
 

Inscripcions
A partir de l'any 2019 les inscripcions es gestionen des de la pàgina de Bojos per la ciència.

https://bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/cursos/matematiques