Contradicció vectorial

Perfil candidats

Bojos per les Matemàtiques és un projecte que es desenvoluparà durant els anys natural (no per cursos) i que està dirigit al foment de la cultura matemàtica entre alumnes de Batxillerat que tinguin capacitats i interessos destacats en aquesta matèria.
Per aquest motiu, el perfil requerit per a l’alumnat interessat en assistir-hi és el següent:
Estudiants que:
  • durant curs actual facin 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i Tecnologia 
  • mostrin especial motivació, interès i curiositat per les matemàtiques ens envolten i les seves aplicacions
  • tinguin un bon expedient acadèmic
  • mostrin bones habilitats interpersonals
  • disposin de bones habilitats de comunicació
  • mostrin il·lusió en participar i es comprometin a aprofitar les oportunitats que ofereix programa Bojos per les Matemàtiques durant l’any en curs.