Del pla a l'espai

Procés de selecció


El procés de selecció dels 24 seleccionats per a assistir al programa Bojos per les Matemàtiques es desenvoluparà seguint el següent calendari: (
Històric)

La segona setmana de setembre
Difusió del programa Bojos per les Matemàtiques.

Fins a finals d'octubre
Període d’inscripcions: tramitació telemàtica dels formularis d’alta i d’inscripció.

Finals d’octubre
Prova escrita de resolució de problemes.

Fins a finals de novembre
Selecció de 40 candidats.

La tercera setmana de novembre
Entrevistes personals als 40 candidats preseleccionats.

Finals de novembre
Tria final dels 24 seleccionats.

28 i 29 de novembre
Comunicació als 24 estudiants seleccionats i instruccions per al pagament.
Comunicació als estudiants no seleccionats.

Fins a mitjans de desembre

Pagament del curs (150€, llegiu instruccions de pagament més avall)

Cap a mitjans de gener
Acte d'inauguració de Bojos per la Ciència

Per al procés de selecció dels candidats es tindran en compte:

  • Els expedients dels alumnes presentats.
  • La recomanació del professorat de matemàtiques i del tutor o cap d’estudis o director del centre de cadascun dels alumnes.
  • Els resultats de les proves escrites.
  • El possible compromís de l’alumnat en realitzar el Treball de Recerca entorn a un tema de matemàtiques.
  • Les impressions obtingudes en les entrevistes individualitzades realitzades als 40 alumnes preseleccionats, sense la presència de pares, mares, tutors legals o professorat.

Preu del curs: 150 €

Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació Catalunya-La Pedrera. Tot i això els participants abonaran una quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa..

Important:


El pagament s’ha de fer efectiu abans del 10 de desembre un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiants serà exclòs del Programa per una raó econòmica.

La Fundació Catalunya-La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació.

Qualsevol dubte respecte el pagament, cal contactar amb
coneixement@fcatalunyalapedrera.com