Des de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) volem expressar la nostra sorpresa i preocupació davant la proposta del Ministerio de Universidades en el sentit de reduir la formació en matemàtiques/didàctica de les matemàtiques en els estudis de Magisteri per a esdevenir mestre o mestra de primària. Com la mateixa paraula indica, assolir un mestratge en alguna cosa requereix un treball intens i profund i, per tant, una dedicació horària substancial en les formacions inicials dels docents per tal de poder assolir una base sòlida.
La proposta és passar de les aproximadament 180 hores actuals a 60 hores (més 60 hores addicionals opcionals), amb la qual cosa estem parlant d’una reducció horària dedicada a la formació en matemàtiques de més del 60% (i de més del 30% en els casos d’aquells professors que triïn l’optativa de didàctica de les matemàtiques).
En un context on pretenem millorar la competència matemàtica dels nostres alumnes en tots els nivells (infantil, primària, secundària i estudis superiors), incorporant nous reptes com ara el pensament computacional, l’argumentació matemàtica o la identificació de patrons i construcció de models, sembla tot un despropòsit minvar la formació en matemàtiques i didàctica de les matemàtiques del nou professorat d’infantil i primària.
Quan l’evidència dels resultats a primària i a secundària fa palesa la urgent necessitat de més professorat de matemàtiques i més ben preparat, ens trobem que les indicacions del Ministerio van tot just en el sentit oposat.
Des de la FEEMCAT reivindiquem un mestre/a referent en matemàtiques i didàctica de les matemàtiques en cada una de les nostres escoles d’infantil i primària (ara aquesta figura no hi és pas arreu). Pensem que l’especialització en matemàtiques és indispensable per a dotar a tots els centres de l’expertesa necessària. Per altra banda, reivindiquem una formació dels futurs i futures mestres de primària en consonància amb la formació competencial que pretenem pel nostre alumnat i, en conseqüència, una assignació horària suficient perquè aquesta formació sigui sòlida.
En resum, demanem una especial cura en la formació del nostre professorat en matemàtiques a tots els nivells, ja que d’ells en dependrà la formació dels nostres infants i joves.

Leave a Reply