A la passada junta de la FESPM es va parlar un cop més de la conveniència d’impulsar l’ús de la calculadora a l’aula. Per això es va elaborar un manifest que es farà arribar a les administracions. El primer paràgraf diu:

“Des de l’any 2007 les administracions educatives de les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol estan prohibint l’ús de diversos tipus de calculadores en les proves d’accés a la Universitat. Els models afectats són les calculadores CAS, gràfiques, programables i alguns tipus de calculadores científiques, amb els quals és possible obtenir determinants de matrius, derivades o integrals numèriques. El raonament tipus que solen fer per prohibir el seu ús en els exàmens és que la tecnologia “dificulta avaluar els aprenentatges dels estudiants, perquè aquesta realitza de forma ràpida tasques i procediments que se suposa que els estudiants han d’adquirir en el batxillerat”. Des del nostre punt de vista aquest raonament és totalment fal—laç, ja que existeixen recerques i experiències que demostren que l’ús de calculadores CAS i gràfiques afavoreix
l’aprenentatge de tècniques i procediments i, sobretot, dels conceptes matemàtics, en deixar en un segon pla el càlcul i centrar l’atenció en la reflexió sobre els conceptes. ”

El text complert del manifest el trobareu al document adjunt.

CONTRA LA PROHIBICIÓ DE CALCULADORES-FESPM

Leave a Reply