El 20 d’agost de 2014 ha aparegut al BOE la convocatòria dels premis Giner de los Ríos a la millora educativa de l’estat espanyol, convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Les categories són:

  • Al millor treball, 24.000 €
  • 2n Cicle d’Educació Infantil, 15.000 €
  • 2 premis d’Educació Primària de 15.000 €
  • 4 premis de 15.000 per a la resta d’ensenyaments en diferents modalitats.

Podeu consultar la convocatòria a: http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/20/pdfs/BOE-A-2014-8829.pdf

El termini de presentació d’experiències acaba el 15 d’octubre de 2014

Leave a Reply