Grup de fotografia matemàtica d’ABEAM www.fotografiamatematica.cat

David Alonso Asensio, Anna Darnaculleta Esteve, Francesc Creixell Robert, Carles de Cubas Garcia, Pilar Figueras Mestres, Maite Gorriz Farré, Francisco Moreno Rigall, Santi Vilches Latorre, fotomatiques@gmail.com

La fotografia matemàtica ha de ser una eina poderosa que ajudi a perdre aquella visió hermètica d’unes matemàtiques poc útils, ha de ser una font de contextos amb els quals desenvolupar unes matemàtiques properes a les persones. Durant la jornada es presentaran activitats didàctiques a partir de fotografies matemàtiques. També es farà la presentació del calendari 2016 amb les fotografies guanyadores de l’anterior edició.

De Pascal a Sierpinski

Roger Grau (rgrau@iesbaixamar.com) i Jordi Font (jfont@iesbaixamar.com) Institut Baix a mar de Vilanova i la Geltrú

Volem fer un petit itinerari que passa per un possible origen del triangle de Pascal per acabar al de Sierpinski amb alumnes de 2n i 4t d’ESO o 1r de batxillerat.

http://matematiquesmarines.blogspot.com.es/p/materialsjornades-de-la-feemcat.html

Vistes d’objectes tridimensionals

Laura Morera (cauchyna@gmail.com) Universitat Autònoma de Barcelona; Cecília Calvo (ccalvopesce@gmail.som) Escola Sadako, Barcelona

  • Tridio, Structuro, torres amagades, joc de fusta, versions casolanes dels applets del Freudenthal amb multilink… Tots aquests materials ens proposen activitats sobre el pas de 2D a 3D i viceversa.
  • Sèrie d’activitats de “passar pel forat” on es juga amb les projeccions de diferents cares d’una mateixa figura.

 Visualitzem equacions i mitjanes

Albert Herrero (aherrer7@xtec.cat) INS Lluís Domènech i Montaner. Canet de mar; Club matemàtic Googolplex

  • Visualització d’equacions simples de 1r grau amb balances. Els balins seran les unitats i els paquets de balins les incògnites.
  • Visualització física de la mitjana aritmètica de dues maneres: igualant les columnes d’un diagrama de barres fet amb monedes, buscant el punt d’equilibri en regles graduats amb pesos.

Equacions

Marisa Monserga (mmonserg@xtec.cat) INS Sant Pol de Mar, Elisa Sala INS Domenec Perramon , Arenys de Munt. Silvia Zurita INS Tordera

Joc per iniciar-se en les equacions. S’ha utilitzat en els nivells de 1r i 2n d’ESO per treballar el tema a partir d’aquest joc. Joc de l’UNO per consolidar l’àlgebra a nivell d’ESO.

Formats diferents, mateixa informació.

Abraham de la Fuente (abrahamfp@gmail.com) Juan Mesa, Javier Moreno, Andrea Richter. OAK House School

Mostrarem com les funcions es poden representar de diverses maneres, i veurem que, fins i tot, les podem escoltar.

GRUP MATGI Guillem Bonet (gbonet2@xtec.cat), Mireia Pacreu (mpacreu@xtec.cat), Quim Tarradas (quim@tarradas.cat), Raül Fernàndez, Imma Font, Núria Fortuny

Visualitzant teoremes geomètrics

L’opció que proposem és que l’alumnat descobreixi per ell mateix certes relacions que hi ha en geometria i que s’atreveixi a enunciar el teorema. No estem parlant de demostracions, sinó de petites investigacions i visualitzacions que, generalitzades, poden portar a resultats i a teoremes interessants.
En la nostra taula de Visualització de Teoremes geomètrics, el grup MatGI us presenta un seguit d’experiències, idees i propostes de treball per redescobrir els teoremes més brillants de geometria i trigonometria. Us animem a que vingueu a redescobrir la geometria amb nosaltres!!

Farem plegar paper per fer més visible la idea de mediatriu, bisectriu, medianes d’un triangle, suma dels angles d’un triangle… i aprendrem a fer un transportador d’angles a partir d’un quadrat de paper. Els angles entren millor per la vista!!

 

Les cúpules de Leonardo

MMACA Enric Brasò (enricbraso@mmaca.cat) Sergio Belmonte, Pura Fornals

Muntarem diverses cúpules de Leonardo i es mostraran les diferents possibilitats (activitat conjunta)

GRUP PERÍMETRE-GIRONA

Dolors Rubirola Sitjas.  (drubirola@gmail.com) Xavier Fernàndez Berges

  • Numeració. Quants cigrons hi ha en un paquet d’un quilo? Als nens de 3r se’ls fa aquesta pregunta per treballar les U,D,C i UM
  • Representació de les taules de multiplicar amb reglets i altres materials. També de les potències amb cubs multilink. Amb el panell numèric podem treballar les taules de multiplicar, nombres primers, criteris de divisibilitat,….
  • Representació de fraccions partint paper, tangram, i d’altres materials comercials.
    Fraccions equivalents, fraccions de diferent denominador, operacions amb fraccions,…..
  • Unitats de superfície i de volum. Què vol dir que ha plogut 5 l/m2? Com sabem quantes persones han anat a la Via lliure? Quants m3 d’aigua he posat a la banyera? Què vol dir dm3?

Experiències de geometria

Joan Foguera (jflgue2@xtec.cat) Institut Gili i Gaya de Lleida

Material manipulatiu per a deduir la fórmula del volum de les piràmides, el del tetraedre regular i de l’octaedre regular, binomi de Newton… Jocs de simetries, etc


Dades composicionals

Pepus Daunis i Estadella (pepus@imae.udg.edu) i Glòria Mateu Figueras Departament d’Informàtica, Matemàtica aplicada i Estadística. Universitat de Girona

En la taula parlarem de les dades composicionals (CoDa). Ens centrarem en les dades composicionals de tres dimensions i la seva representació en el ternari o símplex. Un cop introduïda la visualització en el ternari, entrarem en la particular geometria del ternari d’acord amb la naturalesa relativa de les dades. Utilitzant aquesta geometria visualitzarem les rectes i circumferències i conceptes de paral·lelisme i ortogonalitat amb la distància composicional. Les transformacions amb logràtios ens permetran visualitzar les dades i els elements geomètrics amb els ulls clàssics euclidians.

Concurs de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM

Joana Vilallonga Pons (joeneta@gmail.com), Maria Francolí, Elisabet Quintana, Montse Sala I Pilar Iserte

A través de la paradeta ens agradarà donar a conèixer en què consisteix el Concurs de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM que, durant aquest curs ja arriba a la seva 4a edició, així com exposar quina és la seva finalitat i com es porta a terme. Per tot això, les responsables de la paradeta ho explicaran directament als interessats amb exemples de les edicions passades, donant a conèixer el web de l’activitat i, explicitant les bases d’aquesta nova convocatòria.

Capsa de boles

GRUP ÀREA. Carme Aymerich (maymerich8@gmail.com) Agnès Llovet (allovet@telefonica.net)

Àrea presentem una taula amb capses de boles de nadal amb les que es poden treballar… 1001 coses diferents de P3 fins a … que al profe d’ESO se li acabin les idees.

El Bee-Bot als racons matemàtics de Cicle Inicial

Mercè Garcia (mgarcia@pineda.es) Lali Rodríguez Morales, Maria Marco de la Rosa Escola Pineda. Hospitalet de Llobregat.

Volem que la taula d’experiències mostri la forma de treballar les matemàtiques al cicle inicial de la nostra escola. Ho fem a través dels racons matemàtics. L’aula es divideix en 6 espais o racons. A cadascun d’ells es treballa els diferents blocs del currículum de manera visual i vivencial. Creiem que aquesta metodologia experimental afavoreix l’aprenentatge essent molt enriquidora per els alumnes.  A la taula es podran veure i tocar una mostra dels materials, moltes vegades fets pels mestres, de cadascun dels racons matemàtics:

– Numeració i càlcul a través dels jocs

– Relacions i canvi

– Espai i forma

– Mesura

– Estadística i atzar

– i com a novetat la programació i la robòtica a través del Bee-Bot, materials de construcció, etc.

Comments are closed.