Antecedents

El concurs FEM MATEMÀTIQUES va començar el curs 1994-95 en un moment en què la resolució de problemes vivia un moment d’entusiasme i l’UAB oferia un màster sobre aquest tema. A nivell internacional existia un gran debat sobre si era possible impartir tots els continguts mitjançant la resolució de problemes. A Espanya i Catalunya també havia arribat la discussió sobre la diferència entre exercici i problema i es tenia clar que calia impulsar els segons i desinflar els primers. A més, es volia impulsar el treball en equip per a resoldre els problemes.

Feia poc que existia la FEEMCAT, fruit de la federació de l’Associació de Professors de Matemàtiques de Comarques Meridionals (APMCM, creada el 1990 a Reus) i ADEMGI (creada a Girona el 1992). La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) celebrava l’Olimpiada Nacional, anaven per la quinta edició. En aquells moments la FEEMCAT va entrar a formar part de la FESPM i va demanar de participar en la VI Olimpiada. Es va fer la selecció de 4 alumnes (un equip) que representarien a Catalunya, 4 noies. Només van fer una prova per equips i prou. En tornar de l’Olimpiada, es queixaven que allí feien prova individual i elles no tenien pràctica de fer els problemes totes soles. Llavors es va replantejar el Fem Matemàtiques i es va incloure una final amb prova individual. La primera final de Catalunya amb prova individual es va fer a Girona el 1996.

L’any 1995 es creava APaMMs i entrava a formar part de la FEEMCAT. Ja va participar a la final de Port Aventura. La participació d’alumnat i de centres va augmentar espectacularment, i més encara amb la posterior creació i participació d’ABEAM (1997) i Lleimat. Dels prop de 500 alumnes de la primera edició a Catalunya, ara estem al voltant dels 12000 alumnes.

 

Objectius del concurs

El concurs està adreçat a l’alumnat de 6è de primària i 1r i 2n d’ESO. Pretén desenvolupar la competència matemàtica d’aquest alumnat a través d’uns problemes oberts en contextos propers als alumnes on es valora especialment el procés seguit per resoldre’l, el treball en equip, el raonament i la comunicació de les idees matemàtiques més que donar simplement la solució. Igualment pretén ser un instrument de renovació per al professorat al facilitar-li uns materials innovadors que li permetran de de portar a l’aula una metodolgia de treball que permet el debat i el protagonisme de l’alumnat.

En concret els objectius del concurs Fem Matemàtiques són:

• potenciar el raonament matemàtic a través de la resolució de problemes.
• fomentar la capacitat de comunicació i argumentació matemàtica presentant activitats per resoldre en equip i exigint l’elaboració d’informes detallats.
• ajudar als nois i noies a adquirir seguretat i confiança en les seves capacitats per fer matemàtiques presentant-los activitats motivadores i que suposin un repte per a la seva intel·ligència.
• mostrar als professors i professores activitats lligades a l’entorn i problemes adequats per treballar estratègies i desenvolupar actituds positives envers aquesta disciplina.

 

Desenvolupament del concurs

El centre escolar s’ha d’inscriure al concurs a través de la pàgina web d’alguna de les cinc associacions que integren la FEEMCAT (APMCM, ADEMGI, APaMMs, ABEAM, Lleimat).

El termini d’inscripció finalitza el 15 de novembre.

El concurs es desenvolupa en tres fases:

La primera fase es desenvolupa al propi centre. Els alumnes organitzats en grups de 3 o 4 han de resoldre tres problemes i preparar un informe en el qual el que més es valora és el procés seguit per resoldre cada un, els raonaments i la manera de comunicar-los. Poden fer servir les tecnologies actuals de la millor manera possible així com el disseny i construcció dels enginys que se’ls acudeixin per mostrar els seus raonaments i justificacions. Aquest informe s’ha de fer arribar abans del 15 de febrer a on ens indiqui l’associació on us heu inscrit.

La segona fase l’organitza cada associació en el algun dels centres educatius del seu àmbit geogràfic d’actuació. Es desenvolupa durant una jornada en la que se celebra una prova individual i una altra per equips. Participen els que s’han classificat a la primera fase.

La tercera fase l’organitza l’associació que porta la coordinació general del concurs. També es desenvolupa al llarg d’una jornada en algun centre de Catalunya normalment dins l’àmbit geogràfic d’actuació de l’associació que porta la coordinació general. Participen tots els alumnes que s’han classificat a la segona fase. Normalment se celebra al voltant del 12 de maig per conmemorar el naixement de Pere Puig Adam. Habitualment consisteix en una prova individual i una altra per equips. Els alumnes de 2n d’ESO guanyadors del FM seran els representants de Catalunya en la Olimpiada Matemàtica estatal organitzada per la FESPM.