Ressenya de la 1ª reunió de la Comissió del meridià celebrada el dia 24 de setembre de 2017 al Castell de Bellver, Mallorca

La Comissió del meridià va néixer a partir d’un acord pres en la trobada de les juntes de les societats matemàtiques dels territoris de parla catalana (FEEMCAT, SBM-Xeix, SEMCV Al-Khwarizmi i SCM) celebrada al març del 2016 a Vall d’en Bas, si bé ja s’havia posat sobre la taula en una trobada a Mallorca a l’any 2013.

L’objectiu d’aquesta comissió conjunta és documentar i recollir en un espai web tota la informació relativa a la mesura del meridià (des de mapes a informes, des de bibliografia a documents originals, des de fotografies a itineraris…) que pugi ser d’utilitat tant per a l’educació matemàtica com per al públic general.

La comissió està integrada per en Josep Lluís Pol i Llompart (SBM-Xeix), la Maria García Monera (SEMCV Al-Khwarizmi), en Josep Maria Cors Iglesias (SCM) i l’Anton Aubanell Pou (FEEMCAT).

En aquesta primera reunió s’han pres els següents acords:

 • S’acorda la creació d’una portal web que mantindran conjuntament les quatre entitats.
 • Es demanarà a companys amb coneixements tècnics (Raül Fernández i Biel Frontera) ajut per a l’elecció de la plataforma i la posada en marxa del portal, tenint en compte:
  • Que sigui visualment atractiva
  • Que sigui senzilla de gestionar
  • Que ofereixi la possibilitat de gestionar documentació diversa.
  • Que permeti fer cerques internes prou acurades.
 • En un termini breu, es procurarà tenir un nom per al portal, un nom per al domini i un logo, pel disseny del qual s’acorda demanar ajut a en Jaume Perelló.
 • Els materials que podrà contenir aquest portal seran: documents (textos, fotografies…), mapes de situació interactius, fitxes dels vèrtexs de les triangulacions, biografies, propostes didàctiques, bibliografia… Cada document anirà acompanyat d’una petita ressenya que facilitarà les cerques.
 • El portal tindrà quatre grans apartats:
  • Presentació
  • Documentació
  • Educació
  • Divulgació
 • Les mesures tradicionals en els territoris de parla catalana seran presents en el portal.
 • La creació d’aquest portal pot ajudar també a generar activitats comunes a les quatre societats. Algunes d’aquestes activitats podrien ser: un homenatge a Méchain, la recreació de la triangulació o la reproducció dels instruments originals.
 • El portal es construirà sense terminis preestablerts tot intentant posar a l’abast del professorat i del públic general el màxim d’informació i de propostes.