Grup de treball

Ressenya de la 1ª reunió de la Comissió del meridià celebrada el dia 24 de setembre de 2017 al Castell de Bellver, Mallorca

La Comissió del meridià va néixer a partir d’un acord pres en la trobada de les juntes de les societats matemàtiques dels territoris de parla catalana (FEEMCAT, SBM-Xeix, SEMCV Al-Khwarizmi i SCM) celebrada al març del 2016 a Vall d’en Bas, si bé ja s’havia posat sobre la taula en una trobada a Mallorca a l’any 2013.

L’objectiu d’aquesta comissió conjunta és documentar i recollir en un espai web tota la informació relativa a la mesura del meridià (des de mapes a informes, des de bibliografia a documents originals, des de fotografies a itineraris…) que pugi ser d’utilitat tant per a l’educació matemàtica com per al públic general.

La comissió està integrada per en Josep Lluís Pol i Llompart (SBM-Xeix), la Maria García Monera (SEMCV Al-Khwarizmi), en Josep Maria Cors Iglesias (SCM) i l’Anton Aubanell Pou (FEEMCAT).

En aquesta primera reunió s’han pres els següents acords:

 • S’acorda la creació d’una portal web que mantindran conjuntament les quatre entitats.
 • Es demanarà a companys amb coneixements tècnics (Raül Fernández i Biel Frontera) ajut per a l’elecció de la plataforma i la posada en marxa del portal, tenint en compte:
  • Que sigui visualment atractiva
  • Que sigui senzilla de gestionar
  • Que ofereixi la possibilitat de gestionar documentació diversa.
  • Que permeti fer cerques internes prou acurades.
 • En un termini breu, es procurarà tenir un nom per al portal, un nom per al domini i un logo, pel disseny del qual s’acorda demanar ajut a en Jaume Perelló.
 • Els materials que podrà contenir aquest portal seran: documents (textos, fotografies…), mapes de situació interactius, fitxes dels vèrtexs de les triangulacions, biografies, propostes didàctiques, bibliografia… Cada document anirà acompanyat d’una petita ressenya que facilitarà les cerques.
 • El portal tindrà quatre grans apartats:
  • Presentació
  • Documentació
  • Educació
  • Divulgació
 • Les mesures tradicionals en els territoris de parla catalana seran presents en el portal.
 • La creació d’aquest portal pot ajudar també a generar activitats comunes a les quatre societats. Algunes d’aquestes activitats podrien ser: un homenatge a Méchain, la recreació de la triangulació o la reproducció dels instruments originals.
 • El portal es construirà sense terminis preestablerts tot intentant posar a l’abast del professorat i del públic general el màxim d’informació i de propostes.