A les darreries de 1990, neix l’Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals a Reus amb l’objectiu de ser un marc des del qual es puguin satisfer les necessitats que genera la nostra tasca diària, i alhora fomentar inquietuds que la dinamitzin: l’intercanvi, mitjançant conferències, taules rodones, jornades didàctiques, debats, etc.; l’organització de grups de treball; divulgació a través de la revista BIAIX, i la transmissió d’informació que pugui interessar els associats, són algunes de les activitats que l’Associació va endegar.

L’àmbit territorial es va haver de limitar per raons d’eficàcia. No obstant això, hi va haver el ferm propòsit de desvetllar en altres indrets de Catalunya agrupacions anàlogues per tal d’enriquir-nos mútuament i rendibilitzar esforços.
Amb objectius semblants i fruit de la voluntat de dos grups ja existents (el grup ICE de secundària i el grup Perímetre de Primària) el 22 de febrer de 1993 neix l’Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les comarques Gironines (ADEMGI).
Totes dues associacions comparteixen els mateixos objectius :

1. Donar suport i assistència als membres de l’Associació en l’exercici de la seva professió.

2. Afavorir l’ensenyament, la recerca i la difusió de les matemàtiques.

3. Contribuir a la millora de les condicions pedagògiques de l’ensenyament de les matemàtiques.

4. Fomentar totes les activitats que afavoreixin la formació del professorat.

5. Impulsar i facilitar entre els ensenyants intercanvis de tota mena (d’ensenyants, d’alumnes, de llibres, de revistes, de material pedagògic, etc.)

  • Promoure reunions, cursets, col·loquis, congressos i, en general, totes les activitats que puguin ser d’interès.
  • Impulsar l’elaboració de materials didàctics per a la innovació en l’ensenyament de les matemàtiques.

6. Divulgar documentació pedagògica, articles d’investigació i materials que es relacionin amb l’ensenyament de les matemàtiques.
7. Potenciar la col·laboració entre grups i associacions amb objectius similars de dins de Catalunya i de fora.

Al març de 1993 l’APMCM entra a formar part de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).

Quan ADEMGI intenta formar part, la FESPM demana que existeixi una única organització federada de la nostra regió així que gairebé un any després (febrer de 1994) totes dues associacions creen la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) que passarà a representar Catalunya en la FESPM.

A part de les associacions que actualment en formen part, als inicis a FEEMCAT també van participar grups de mestres i professors de matemàtiques que treballen en l’àmbit de Girona (Grup Perímetre, Grup +3), Osona (Grup + o -), Lleida i Tàrrega (Grup Nombres de Ponent), i Barcelona (Grups Almosta de l’Associació de Mestres de Rosa Sensat) i de manera gradual la majoria dels seus membres s’han anat integrant a les associacions que avui en formen part.

Des de l’any 2000 fins a l’any 2005, la Societat d’Ensenyants de Matemàtiques del Garraf (SEMG) va formar part de la FEEMCAT.

En l’actualitat, la federació està formada per cinc associacions:

Des de 1994

Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals (APMCM)
APMCM

Ass. d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines (ADEMGI)
ADEMGI

Des de 1995

Ass. de Professors i Mestres de Matemàtiques (APaMMs)
APaMMs

Des de 1997

Ass. de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)
ABEAM

Des de 2014

Associació Lleimat
Lleimat

Presidència de la FEEMCAT

Les persones que han presidit la FEEMCAT des del dia de la seva creació són:

Ma. Antònia Canals i Tolosa (ADEMGI)
Professora emèrita de didàctica de les matemàtiques de la UdG. Fundadora (recentment) del Gabinet de Materials i de Recerca per a la matemàtica a l’escola GAMAR. Fundadora l’any 1962 de l’escola Toni i Guida al barri de Verdum. Cofundadora del moviment de mestres Rosa Sensat. Medalla Francesc Macià al mèrit del treball de la Generalitat de Catalunya, el 1884. Coordinadora del grup de treball Perímetre. Premi Mestres 68 del 1994. Insígnia d’or de la Universitat de Vic, 2001 Premi Jaume Vicens Vives a la qualitat de la docència universitària, l’any 2001. Professora de didàctica de les matemàtiques a la UAB, a la Universitat de Vic, i a la UdG. Promotora de nombrosos grups de treball i associacions. Creadora del material didàctic ‘Reglets Numèrics Ma Antònia Canals’. Autora de llibres de text i quaderns de 1r a 6è de primària (Editorial Casals, col·lecció Onda), i de nombrosos articles i conferències (revistes Infància, Perspectiva Escolar, Biaix, Suma, i altres)

Antoni Vila i Corts (APMCM)
Llicenciat en Matemàtiques i doctor en Didàctica de les Matemàtiques. Professor d’ensenyament secundari de l’IES Gabriel Ferrater de Reus i formador de professorat mitjançant cursos, seminaris, assessoraments i grups de treball. Ha escrit diversos llibres i articles principalment relacionats amb la resolució de problemes i l’avaluació.

Xavier Vilella i Miró (APaMMs)
Llicenciat en Ciències Químiques, màster en Matemàtiques a Educació Secundària (RP) per la UAB, màster en Informàtica Educativa per la Universitat de Salamanca, professor de matemàtiques a l’IES Vilatzara de Vilassar de Mar, 24 anys d’experiència professional, formador del professorat d’Educació Primària i Secundària (cursos, seminaris, grups de treball, conferències, assessoraments a claustres, etc.). Membre del Grup Perímetre i del Grup Vilatzara. Ha escrit articles i llibres, relacionats amb matemàtiques i cultures, activitats riques d’alt nivell, atenció a la diversitat, l’Any Mundial de les matemàtiques i les societats del professorat de matemàtiques, etc. Ha estat secretari d’activitats de la FESPM durant 4 anys i president del comitè científic de les XI JAEM de Canàries.

Marta Berini López-Lara (ABEAM)
Llicenciada en Ciències Exactes per la Universitat de Barcelona. Professora de l’IES Joanot Martorell d’Esplugues de Llobregat. Membre del Grup Zero de Barcelona. Professora Formadora per a la Reforma de l’Ensenyament Secundari Obligatori. Autora de diversos llibres i articles en revistes especialitzades. Col·laboradora en el Programa Experimental de Reforma Educativa en l’elaboració i anàlisi del Currículum de Batxillerat de l’àrea de Matemàtiques durant els cursos 86/87 i 87/88. Coordinadora, elaboradora i experimentadora del projecte MEDIDA Y REALIDAD, guardonat en el Concurs nacional convocat per la Secretaría de Estado de Educación (BOE nº 52, 1/03/90). Professora al curs Formadors per a la Reforma a l’Ensenyament Secundari, organitzat per la Subdirección General de Formación del Profesorado MEC (curs 91-92).

Joan Gómez i Urgellés (SEMG)
Llicenciat en Matemàtiques, doctor en Ciències de l’Educació per la UAB, professor de la UPC i col·laborador de la UNED. Ha escrit tres llibres de text (Variable Complexa, Anàlisi Vectorial i Invitació al món de les matemàtiques per a no matemàtics) i tres més d’assaig pedagògic (L’altra cara de les matemàtiques -premi Joan Profitós 1999-, Una proposta per a un nou ensenyament de les matemàtiques -premi Josep Pallach 1999- i De la enseñanza al aprendizaje de las matemáticas)

Pili Royo Regueiro (ADEMGI)
Professora de Secundària a l’Institut Montilivi de Girona. Anteriorment, professora de Primària. Mestra en l’especialitat de Matemàtiques i Ciències, llicenciada en Ciències de l’Educació, i doctora en la línia de recerca Investigació en educació matemàtica en l’etapa corresponent a l’ESO. Formadora. Ha col·laborat amb el GAMAR i treballat i col·laborat amb el CREAMAT. Membre del grup Perímetre, del grup català participant en el Project of Professional Development for Teacher-Researchers, del Grup de Matemàtiques a l’ESO de l’ICE de la UdG, i de la SEIEM. Ha participat en l’organització de diverses jornades d’educació matemàtica i ha publicat articles i textos divulgatius sobre qüestions d’educació matemàtica. Presidenta de la FEEMCAT de 2005 a 2007.

Carme Aymerich i Padilla (APaMMs)
Mestra d’Educació Infantil i primària des de fa més de 30 anys. Formadora i assessora del Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Membre del Grup Perímetre i coordinadora del Grup Àrea. Ha treballat en la Formació Inicial per a la Universitat de Vic. Arran de la seva llicència d’estudis va coordinar la producció dels contes amb contingut matemàtic del programa de TVC “Una mà de contes”, actualment hi col·labora com a guionista. Durant la seva presidència es van dur a terme les XIV JAEM a Girona. Presidenta de la FEEMCAT de 2008 a 2010.

Iolanda Guevara (ABEAM)
Llicenciada en Matemàtiques per la Facultat de Matemàtiques de la UB i catedràtica de matemàtiques de l’INS Badalona VII de Badalona, amb més de trenta anys d’experiència docent. Actualment treballa com a tècnica docent al Servei d’Ordenació Curricular de l’ESO i Batxillerat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. També és professora associada del Departament de didàctica de les matemàtiques i les ciències experimentals de la UAB per impartir docència en Màster de formació del professorat d’ESO i BTX de l’especialitat de matemàtiques.

Doctora en didàctica de les matemàtiques per la UB, amb la tesi: L’ús de contextos històrics a l’aula de matemàtiques de secundària: El cas concret de la visualització en la connexió geometria-àlgebra. Els seus camps d’estudi i d’investigació són la Història de les matemàtiques i la Didàctica de les matemàtiques.

Coordina el Tallers d’Anemx+matemàtiques d’ABEAM (Associació de Barcelona per a l’estudi i aprenentatge de les matemàtiques), adreçats a alumnes de 4t d’ESO i el projecte Bojos per les matemàtiques adreçat a alumnes de 1r de batxillerat. És adjunta a la vicepresidència de la junta de la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques). És codirectora de la revista SUMA de la FESPM (Federación española de sociedades de profesores de matemáticas), membre de la SCHCT (Societat catalana de la història de la ciència i la tècnica) i de la ACG (Associació catalana de GeoGebra). Presidenta de FEEMCAT de  …

Victòria Oliu Subiranas (ADEMGI)

Presidenta de FEEMCAT de Gener 2014 a Gener 2017

Manel Sol Puig (APaMMs)

Pertany al cos de catedràtics d’ensenyament secundari. Doctor en didàctica de la matemàtica, premi extraòrdinari de doctorat l’any 2009 de la facultad de  Formació del professorat de la UB. Més de 30 anys com a professor de matemàtiques a l’educació secundària i nou anys  impartint classes de didàctica de la matemàtica com a professor associat a la facultat de Formació del Professorat de la UB. Premi Maria Antònia Canals a la innovació educativa l’any 2009. Membre del grup Vilatzara (ICE UAB) des dels seus orígens al setembre de  1996. Ha presentat treballs en diferents congresos nacionals i internacionals. Ha publicat articles i col·laborat en llibres de didàctica de la matemàtica. Ha participat com a formador del professorat de primària i secundària en diferents programes del Departament d’Educació, de la UB i la UAB. Ha estat membre del grup català del Project of Professional Development for Teacher-Researchers. Coordinador (en representació de FEEMCAT) de la revista NouBiaix des del  2013 fins al 2017.

Bernat Ancochea (ABEAM)

Carme Vicens (APMCM)

Presidenta de FEEMCAT en el període 2023-25. Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, professora de matemàtiques a l’Institut Escola 3 d’Abril de Móra la Nova. Membre del Grup de Resolució de Problemes del Fem Matemàtiques.  Ha impartit diversos cursos de formació al professorat de primària i secundària al voltant de la resolució de problemes, processos matemàtics i material manipulatiu. Ha estat coorganitzadora durant tres cursos el concurs Fem Matemàtiques.

Comments are closed.