El premi Maria Antònia Canals es convoca per primera vegada l’any 2012 per la FEEMCAT i en un principi s’atorga bianualment. A partir d’any 2018 el premi passa a ser anual i el premi l’atorguen conjuntament les societats de professors de matemàtiques de parla catalana SEMCV Al-khwarizmi, SBM Xeix, SCM, FEEMCAT. Les categories i el nombre de premis atorgats també canvien a partir de la convocatòria del 2018.

 

Històric de premis

2012. Enllaç a la web 

  •  Categoria d’educació infantil

 El raonament matemàtic del nens i les nenes no té límit. Noemí Requena.  (accés al treball)

  • Categoria d’educació primària 

Una partida de futbolí. Catalina Pizà (Accés al treball)

  • Categoria d’educació secundària

Estudi dels mosaics de la Casa Museu Castellarnau. Ramon Masip i Ramon Nolla. (Accés al treball ) i (Accés al material 78MB)  

  • Categoria d’Ensenyament Universitari

Desert

2014 Enllaç a la web

  • Categoria d’educació infantil

Matemàtiques i entorn a l’Educació Infantil. Fàtima Dalmau i Àngel Alsina. (Accés al treball)

  • Categoria d’educació secundària

 Projectes matemàtics a l’ESO. Manel Sol Puig.  (Accés al treball)

  • Accèssits

Sangakus. Carlos Giménez. (Accés al treball)

Matemàtiques a l’Estany. Ramon Berguedà. (Accés al treball)

  • Categories d’Educació Primària i d’Ensenyament Universitari

Desertes

2016

Tots els premis són deserts.

2018 Enllaç a la web 

Blog PuntMat: Ana Cerezo, Cecilia Calvo i David Barba.

2019 Enllaç a la web 

Antoni Gomà Nasarre.

2020 i 2021

No es celebra el premi a causa de la pandèmia de COVID.

2022 Enllaç a la web

Mireia López i Cyntia Riquelme