ESTALMAT

Es convoca la dissetena edició del programa ESTALMAT destinat a la detecció i estimul del talent matemàtic precoç a Catalunya.

 Objectiu del projecte: fomentar l’afició i habilitat especial en Matemàtiques de nois i noies que viuen a Catalunya i amb data de naixement l’any 2006 o l’any 2007. 

Activitats: Tots els dissabtes del període lectiu dels cursos 2019-2020 i 2020-2021, de les 10 del matí a la 1 del migdia a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC, a Barcelona. Aquestes activitats seran gratuïtes per als nois i noies seleccionats, els pares o tutors del quals s’hauran de comprometre a portar-los i recollir-los a les hores esmentades. 

Procés de selecció: 

La selecció del grup de 25 nois i noies que participaran en el projecte té tres fases: 

1. Prova de selecció. Dissabte 1 de juny de 2019 des de les 10 h fins a les 12 h a les ciutats de Barcelona, Palafrugell, Lleida i Reus. Inscripció a la prova de selecció: La inscripció és individual i l’ha der fer la mare, el pare o tutor legal, que hauran d’omplir un formulari que trobaran a la pàgina web de l’organització, www.estalmat.org. Veuran que hi ha un enllaç especial per als detalls d’aquesta convocatòria i un altre on podran llegir informació detallada del projecte a Catalunya. Termini: del 7 al 27 de maig de 2019 Dades que es demanen: nom, data de naixement i DNI de l’alumna o l’alumne amb interès en la participació en el projecte ESTALMAT, adreça, e-mail i número de telèfon de contacte de la persona que fa la inscripció i, només a efectes informatius, centre escolar on estudia durant el curs 2018-2019. Caldrà que indiquin en quina de les poblacions indicades desitjarien fer la prova. 

2. Valoració de la prova. L’equip de professorat d’Estalmat-Catalunya avaluarà els raonaments que faci cada participant en les respostes detallades que es demanen per als quatre problemes de què consta la prova. Aquesta valoració no es farà pública; únicament serveix per a fer una preselecció. 

3. Entrevistes personals amb els pares o tutors dels participants preseleccionats i amb cada noia i cada noi del grup, individualment. 

Els detalls de la realització de la prova de selecció es podran consultar al web www.estalmat.org, pàgina d’Estalmat-Catalunya, dissetena promoció 2019-2021. També estarà disponible un formulari per a la comprovació de la inscripció. 

Per a demanar més informació sobre el projecte o sobre el procés d’inscripció poden escriure a l’adreça de contacte del projecte: estalmat.cat@gmail.com