XI JORNADA CONJUNTA DE L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

TALLERS TARDA

16:00 – 17:00             Sessions paral·leles

José Ángel Múrcia  (Univ. de Complutense de Madrid)

Títol: Modelizar situaciones matemáticas utilizando regletas Cuisenaire.  Usamos regletas para ver y tocar las matemáticas

Resum: En este taller veremos que las regletas son un material idóneo para apoyar visual y manipulativamente las operaciones básicas y las no tan básicas. Iluminan y ayudan a comprender raíces cuadradas, identidades notables, sumas de cuadrados y cubos, números combinatorios, estadística… Podemos utilizarlas para realizar demostraciones visuales de teoría de números y realizar investigaciones desde educación infantil hasta la universidad. Con regletas se construyen e identifican patrones… las regletas no tienen límite.

Centre de treball: Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Educación)

 

Carme Alemany (Escola El Roure Gros).

 Títol: La descoberta matemàtica en l’entorn, el treball d’investigació

Breu resum: L’experimentació i la investigació és la forma natural d’acostar-nos al coneixement de l’entorn. L’entorn, global i complex, ens parla matemàticament i al mateix temps la matemàtica és necessària per la seva descoberta. És a partir del treball d’investigació que s’adquireix no només el coneixement sinó també el procediment d’aprendre. Presentarem exemples de propostes en aquest context.

Centre de treball: A l’escola pública “El roure gros”, actualment jubilada.

 

17:00 – 18:00             Sessions paral·leles

Laura Morera (Aula Escola Europea) i  Cecília Calvo (Escola Sadako)

 Títol: Tres materials dins de l’aula

Breu resum: Proposarem als assistents analitzar algunes activitats associades a l’ús de materials manipulatius partint de l’oportunitat que ofereix un taller de portar a terme les activitats i complementant les experiències conegudes al llarg de la jornada.

Els materials que hem triat per portar a terme aquest taller són tres materials que permeten la seva utilització tant a primària com a secundària i amb els tres pretenem cobrir un ampli espectre de les temàtiques que s’hi treballen: el bloc de Mesura amb (geoplà), el Bloc de Numeració (graelles numèriques) i el bloc d’Espai i Forma (Tridio)

Centre de treball:  Laura Morera treballa a l’Aula Escola Europea  i al departament de didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals de la UAB. Cecilia Calvo treballa a l’Escola Sadako

 

Mmaca. Museu de Matemàtiques de Catalunya.

Títol: eMMACAstelnuovo. Més que materials

Resum: La influencia d’alguns “mestres” (Montessori, Decroly, Castelnuovo, Canals o Puig Adam) sobre la utilització de materials a la classe de matemàtiques és molt important en tot el recorregut, individual i col·lectiu, que ens ha portat a realitzar el projecte mmaca.

En alguns del mòduls aquesta herència és fa encara més evident.

En general, són la realització o la re-elaboració d’idees molt potents, autèntics pals de paller per tothom que vulgui treballar amb materials a l’aula o en tallers, que hem de fer descobrir al professorat més jove i que els més experimentats no hem d’oblidar.

Presentem alguns d’aquests materials pensats per a les exposicions o els tallers del mmaca: idees per generar idees.

Centre: Associació mmaca  Palau Mercader Cornellà

SessionsVesprada (pdf)

Comments are closed.