Les associacions i entitats sotasignades de Catalunya i Balears volem manifestar el nostre desacord amb la metodologia i els continguts de matemàtiques que es van emetre, dilluns 23 de març de 2020, a Clan TV en el programa “Aprendemos en casa”. Valorem positivament la iniciativa del Gobierno i RTVE per tal de poder atendre l’alumnat de tot el país davant de la situació de confinament actual i la conseqüent supressió de les classes presencials, però, alhora, considerem que el que es va emetre no és adequat ni està d’acord amb el currículum oficial.

Actualment l’educació matemàtica s’orienta cap al desenvolupament de la competència matemàtica,és a dir, a la capacitat de fer servir el coneixement matemàtic per resoldre problemes, saber argumentar matemàticament, establir connexions entre les matemàtiques i l’entorn, saber comunicar idees matemàtiques, etc. El que es va mostrar el dilluns 23 de març, i en una primera emissió que sembla que ha d’orientar com seran les futures, és una visió purament mecanicista de les matemàtiques que està obsoleta en general i amb el currículum educatiu oficial. Des de les entitats i associacions que promouen la innovació i millora en educació matemàtica, fa molts anys
que es defensa abandonar, per citar un exemple, la pràctica purament reproductiva de la divisió entre tres xifres que es va veure en la primera emissió. Cal destacar també l’efecte col·lateral negatiu d’aquesta emissió en la visió que puguin tenir les famílies sobre el que és important o no en l’aprenentatge de les matemàtiques.
En moments com aquests, cal reconèixer el treball i la investigació didàctica que durant anys s’ha vingut fent per docents de tot el país en matèria d’ensenyament i divulgació matemàtica, i alhora posar en valor els materials i recursos produïts, sovint de forma altruista, per part de les nostres associacions i entitats. Per altra banda, volem recordar que RTVE ja ha produït i emès alguns programes de gran vàlua que poden ser novament de gran utilitat. Ens referim a Universo matemático, la Aventura del saber, Órbita Laika, Redes…

En aquest sentit, i amb la intenció de minimitzar els efectes negatius que es poden produir si no es canvien les emissions d’aquest programa, ens posem al servei del Gobierno de España, per a qualsevol assessorament que cregui convenient.

De la mateixa manera, ens oferim també al Govern de la Generalitat i a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per ajudar-los en la tasca de divulgació i difusió de les matemàtiques a la societat, i en particular a tots els nostres joves i infants.

FEEMCAT: feemcat@feemcat.org
Societat Catalana de Matemàtiques: scm@iec.cat
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX: sbm@xeix.org
Associació Catalana de GeoGebra: contacte@acgeogebra.cat
MMACA: contacte@mmaca.cat
Grup Perímetre: perimetre.girona@gmail.com
Puntmat: puntmat@gmail.com
eXplorium: info@explorium.cat
Cúbic – Grup de didàctica de la Fac. de Matemàtiques i Informàtica de la UB: grupcubic@ub.edu
Estalmat-Catalunya: estalmat.cat@gmail.com

El document en Manifest entitats – RTVE

Comments are closed.