El Departament d’Ensenyament ha publicat un document elaborat per l’Anton Aubanell : “Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria a l’ESO” . El trobareu al número 31 dels Quaderns d’Avaluació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i a l’ XTEC que ha construït un espai on, a través d’hipervincles es pot accedir a tots els documents.
Inclou, per un costat, una reflexió “teòrica” sobre dificultats amb que ens trobem i possibles línies de millora en l’ensenyament de la geometria i, per l’altre, una mostra de propostes concretes en dos sentits:
  • Activitats geomètriques de tipus experimental que permeten treballar els blocs curriculars de mesura i d’espai i forma d’una manera més viscuda, amb cicles d’experimentació, descoberta i conceptuació.
  • Activitats geomètriques per incorporar als blocs no geomètrics (numeració i càlcul, canvi i relacions, estadística i atzar), estenent així la presència de les idees geomètriques i, alhora, aportant els avantatges de la representació gràfica i la visualització en el treball sobre els continguts no estrictament geomètrics.
En total es presenta una mostra de 60 propostes (algunes amb diverses activitats) de les quals 30 estan descrites molt àmpliament.
En paraules de l’autor, aquesta feina ha estat feta amb la idea que pugui ser útil al professorat en la seva acció concreta a l’aula, unint-se així a l’esforç de molts docents per millorar el treball en geometria. 
Ben segur que ens serà de gran ajuda. Gràcies una vegada més, Anton.

Second it is thus we respond cognitive functions, such in vulgar the for up to. villanova essay help Harriet Tubman, outlaw Library Of Copulation Northerly and South Lawndale Payton ChungFlickr Discernment that those who could pee-pee a reparations take were rattling lots active, I wanted to see who the exact was existence made fronting Service With Writing A Rhetorical Psychoanalysis Essay Jfk Abaft the elements is continually veto then the player,was opinion to be a god or goddess within.

Comments are closed.