La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) i la Societat d’Educació Matemàtica de la C. V. “al-Kwhārizmī” convoquen el Premi “Maria Antònia Canals” 2023, per a projectes pràctics d’innovació educativa dirigits a l’ensenyament de la matemàtica, adreçats als següents nivells educatius: educació infantil (0–6), educació primària (6-12), educació secundària (12-18) i universitària. El premi és per una experiència d’aula innovadora realitzada a algun dels diferents nivells educatius abans esmentats. Pot optar al premi qualsevol professional de l’ensenyament, des de l’escola bressol fins a la universitat, sempre que faci servir el valencià. No podran optar al premi treballs ja publicats o premiats en altres concursos. Els projectes han de ser presentats, en suport informàtic (Word, Open Office, pdf), amb una extensió d’entre 7 i 15 pàgines com a màxim (Arial 11, doble espai).

Al següent enllaç podreu trobar les bases per a la present convocatòria 2023, per experiències d’aula dutes a terme al País Valencià. En una pròxima edició, les experiències es presentaran des de Catalunya.

Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça premimacanals@gmail.com Disposem d’una plantilla que pot servir com model per a les persones que presenten la seua proposta, així com una rúbrica d’avaluació que utilitzarà el jurat per a valorar cada treball. 

El termini de presentació de candidatures acaba el 31 de maig de 2023.

Leave a Reply