En l’actualitat, la federació està formada per cinc associacions:

  • ADEMGI (Associació d’Ensenyants de les Comarques Gironines)
  • APMCM (Associació de professors de matemàtiques de les Comarques Meridionals)
  • APaMMs (Associació de professors i mestres de matemàtiques)
  • ABEAM (Associació de Barcelona per a l’estudi i aprenentatge de les matemàtiques)
  • Lleimat (Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de Lleida)

Cada associació actua de forma autònoma organitzant activitats, en el seu àmbit territorial d’influència, adreçades al professorat (Jornades didàctiques, Conferències, Taules rodones,…) i a l’alumnat (Tallers, Xerrades, Concursos de fotografia,…).

La Federació promou i organitza dues activitats, adreçades a l’alumnat, per tot el territori català: El concurs de resolució de problemes Fem Matemàtiques (adreçat a l’alumnat de 5è de primària a 2n de l’ESO) i els Tallers d’Anem x + Matemàtiques (adreçats a l’alumnat de 4t d’ESO).

Durant molts anys la Federació ha editat la revista Biaix (29 números), revista de didàctica i divulgació de les matemàtiques. Des del setembre del 2011 s’edita de forma conjunta amb la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), per tal d’unir esforç i voluntat per intervenir en el mapa formatiu global català de la matemàtica, amb el nom de NouBiaix.

La FEEMCAT convoca els premis Maria Antònia Canals (MAC), adreçat a treballs i recerques en innovació didàctica produïts per professorat des d’infantil a la universitat. Des del curs 2012-13 les societats XEIX (Societat Balear de Matemàtiques) i Al-Khwarizmi (Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana) s’han incorporat també a la convocatòria.

La col·laboració entre la FEEMCAT i la SCM es materialitza en l’organització d’una Jornada didàctica anual conjunta adreçada a tot el professorat, des d’infantil fins a la universitat, així com d’algunes activitats adreçades a l’alumnat: programa ESTALMAT, Problemes a l’Esprint i la Marató de problemes. També s’anima a l’alumnat a participar en els concursos de resolució de problemes Cangur i Copa Cangur que organitza la SCM. Des de fa uns anys, l’organització de la Jornada anual s’ha ampliat amb la col·laboració de XEIX (Societat Balear de Matemàtiques) i Al-Khwarizmi (Societat d’Educació Matemàtica del País Valencià).

Comments are closed.