La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) és una associació sense finalitats lucratives i els seus objectius estan encaminats a la millora de l’ensenyament de les matemàtiques en tots els seus nivells educatius: millora professional dels ensenyants, millora de la formació matemàtica dels alumnes i millora de la visió que té la societat de la pròpia matemàtica.

L’actual junta de FEEMCAT està formada per:

Presidenta: M. Carme Vicens Andrés (APMCM)

Secretària: Montse Moliné Brull (APMCM)

Tresorer: Xavier Vives Bastida (APMCM)

A més ens trobarem amb els presidents i secretaris de les Juntes d’APMCM, ADEMGI, ABEAM, APaMMs i Lleimat constituint entre tots la junta de la FEEMCAT.

Vocals:  Manel Martinez (ABEAM), Cyntia Riquelme (ABEAM), Raül Fernàndez (ADEMGI), Sílvia Margelí (ADEMGI), Joan Folguera (Lleimat), Alba Carrasco (Lleimat), Virgínia Carmona (APMCM), Cristina Jiménez (APMCM), Glòria Solà (APaMMs) i Carme Aymerich (APaMMs).

Actualment, l’adreça  on podeu enviar-nos qualsevol comunicació és: feemcat@gmail.com.

En l’actualitat, la federació està formada per cinc associacions:

Ass. de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals
http://apmcm.feemcat.org/

Ass. d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines (ADEMGI)
http://ademgi.feemcat.org

Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques (APaMMs)
http://apamms.feemcat.org/

Ass. de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)
http://abeam.feemcat.org/web/

Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de Lleida (Lleimat)
http://associaciolleimat.blogspot.com.es

El conjunt de tots els socis que pertanyen a les associacions federades fan un total d’uns 700 docents de matemàtiques de tots els nivells educatius del nostre territori, així com centres i institucions que s’han adherit als objectius i activitats de la Federació.

FEEMCAT és membre de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), que publica regularment la revista SUMA dedicada a la divulgació de la didàctica de les matemàtiques, organitza les JAEM (Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas) adreçades al professorat i activitats adreçades a l’alumnat (Día escolar de las matemáticas y Olimpiada estatal).

Comments are closed.