Periòdicament la FESPM organitza Seminaris presencials o virtuals sobre educació matemàtica per a treballar sobre temes rellevants conjuntament amb companyes i companys de les diferents societats federades. Des de FEEMCAT s’hi envia professorat expert en el tema a tractar i de les trobades se n’extreuen unes conclusions que es difonen a les diferents societats.

Alguns dels temes tractats els últims anys són els sentits matemàtics als nous currículums d’ensenyament no universitari (2022), models didàctics per a l’ús del GeoGebra a l’aula (2020, 2021 i 2022), matemàtiques inclusives (2021), la calculadora a l’ensenyament primari (2018, 2019 i 2021), anàlisi i propostes sobre el currículum de batxillerat (2020), treball per projectes a l’aula de matemàtiques (2019) i resolució de problemes (2018).

Enllaç a les conclusions:

2023: Situaciones de aprendizaje en el aula de matemáticas.