Els socis ordinaris de les associacions federades a la FEEMCAT gaudeixen dels avantatges següents:

  • Rebre informació de les activitats que organitza la FEEMCAT, qualsevol de les seves associacions federades o la FESPM i participar-hi.
  • Gaudir d’una quota d’inscripció bonificada en algunes activitats organitzades per la FEEMCAT, qualsevol de les associacions federades a la FEEMCAT, la FESPM o qualsevol de les societats federades a la FESPM. En el cas de socis institucionals la quota bonificada serà per fins a 2 membres de la institució per les activitats organitzades per la FEEMCAT o qualsevol de les societats federades a la FEEMCAT.
  • Rebre gratuïtament les publicacions: NouBiaix (SCM-FEEMCAT) i Suma (FESPM).
  • Gaudir dels acords de reciprocitat que la FEEMCAT ha establert amb diferents associacions matemàtiques.

     Els socis jubilats de les societats federades a la FEEMCAT gaudeixen dels avantatges següents:

  • Rebre informació de les activitats que organitza la FEEMCAT, qualsevol de les seves associacions federades o la FESPM i participar-hi.
  • Gaudir d’una quota d’inscripció bonificada en algunes activitats organitzades per la FEEMCAT o qualsevol de les associacions federades a la FEEMCAT

     Els socis estudiants de les societats federades a la FEEMCAT gaudeixen dels avantatges següents:

  • Rebre informació de les activitats que organitza la FEEMCAT, qualsevol de les seves associacions federades o la FESPM i participar-hi.
  • Gaudir d’una quota d’inscripció bonificada en algunes activitats organitzades per la FEEMCAT o qualsevol de les associacions federades a la FEEMCAT.
  • Rebre gratuïtament les publicacions: NouBiaix (SCM-FEEMCAT).