Anem x+ Matemàtiques són uns Tallers adreçats a l’alumnat de 4t d’ESO amb una certa destresa i gust per les matemàtiques, i més en concret per la resolució de problemes.

En cada sessió s’ofereix a l’alumnat aprofundir en aspectes de les matemàtiques complementaris als del currículum oficial. Per exemple, temes d’història, relacions entre literatura i matemàtiques, jocs d’estratègia, criptografia, geometria dinàmica,…

A Catalunya ens fem càrrec dels tallers les cinc associacions que formen part de la FEEMCAT i desenvolupem cinc tallers, un des de cada àmbit territorial d’influència de les associacions ADEMGI, APMCM, APaMMs, ABEAM i Lleimat. Els tallers compten amb el suport del Departament d’Ensenyament.

A continuació us facilitem informació del programa en el format de preguntes i respostes.

Quins són els objectius dels tallers?

 • Atendre adequadament i de manera específica als alumnes amb millor rendiment i motivació per aprendre, oferint així respostes adaptades a les seves possibilitats, el que els ajudarà a que continuin avançant en el seu aprenentatge i assoliment de competències sense el risc d’abandonament o desinterés en estudis posteriors.
 • Millorar els nivells alts de rendiment i resultats d’aquests alumnes per desenvolupar al màxim el seu potencial d’aprenentatge i augmentar així els nivells d’excel·lència del Sistema Educatiu. Promoure l’assoliment de competències per mitjà de criteris metodològics adients per aconseguir formar ciutadans millor preparats professionalment i personalment. Aquesta metodologia podria servir, en alguns casos de referència, pel treball a l’aula.
 • Impulsar l’interès de l’alumnat per la recerca i per a promoure i augmentar la vocació científica dels futurs ciutadans.

Què busquen els alumnes participants dels tallers?

 • Afavorir el pensament crític i creatiu.
 • Promoure l’interès per la recerca, la tecnologia i la innovació.
 • Estimular el gust pel saber, pel descobrir, per explorar.
 • Promoure la inquietud pel coneixement, el desig d’aprendre.
 • Millorar la capacitat d’anàlisi i reflexió.
 • Estimular la potència intel·lectual i les actituds de cooperació i el treball en equip.

Com s’organitzen els tallers?

Cada associació organitza els tallers al seu territori i són impartits per diferents professors. Els alumnes que s’hi inscriuen venen recomanats pel professorat del seu centre. És important que la inscripció es faci a seus on sigui possible el desplaçament per a poder assistir als tallers.

 A continuació, s’indiquen les seus, els horaris dels tallers i on podeu consultar més informació.

LocalitatAdreçaHorariInformació Web
BarcelonaFMEC/ Pau Gargallo 14, 08028 BarcelonaDissabtes de 10h a 13habeam
GironaEscola Politècnica Superior de la UdG, Campus de MontiliviDimecres de 16h a 19hademgi
LleidaUdL,Campus de Cappont C/ Jaume II, 7125001 LleidaDimecres de 16h a 19hassociaciolleimat
ManresaEPSEM, Av. Bases de Manresa 61-73, ManresaDissabtes de 9:30h a 12:30h7demates
MataróTecnocampusDissabtes de 10 a 13hapamms
ReusINS Gabriel FerraterAvda. Montblanc, 5-943206 ReusDimecres de 17 a 19h.apmcm
TortosaINS DertosaAvda. Estadi, 1443500 TortosaDimecres de 17 a 19h.
apmcm

Qui i com ha de fer la preinscripció?

El professorat de l’alumne interessat cal que ompli el formulari corresponent a cada seu.  

Barcelona: Formulari inscripció

Girona: Formulari inscripció

Manresa: Formulari inscripció

Mataró: Formulari inscripció

Lleida: Formulari inscripció

Reus i Tortosa: Formulari inscripció

Quin és el període de preinscripció?

El període de preinscripció s’iniciarà el 4 d’octubre a les 10:00h i s’enviarà preferentment abans del 13 d’octubre que es començaran a adjudicar les places disponibles. No es tindran en compte les inscripcions després del 21 d’octubre del 2022.

Es poden inscriure diversos alumnes per centre?

Sí, els professors poden inscriure diversos alumnes, però cal que els ordenin, indicant l’ordre de prioritat, que és el que es tindrà en compte en el procés de selecció per assignar les places. 

Com funciona el procés de selecció?

L’alumnat se seleccionarà fins a omplir places disponibles segons el criteri següent:

 • alumnes de 4t d’ESO
 • dos alumnes per centre

En el cas que hi hagi places disponibles a una localitat determinada s’assignen als alumnes que hagin demanat aquesta localitat en segona opció i no hagin obtingut plaça en primera opció.

Si després d’aquest procediment encara resten places disponibles es flexibilitzaran els requisits d’entrada.  

Quin és el paper del professorat del centre?

El professorat és responsable del procés de preinscripció. Si l’alumne és seleccionat, ha de facilitar el contacte amb la família de l’alumnat per assegurar la inscripció.  

També ha de vetllar pel compromís de l’alumne en el seguiment dels tallers.

En cas de dubte, amb qui puc contactar?

Alba Carrasco: mcarra26@xtec.cat (Lleimat, tallers Lleida)

Èdgar Ribot; eribot3@xtec.cat (ADEMGI, tallers Girona)

Lourdes Vidal: mvidal28@xtec.cat  (APaMMs, tallers Mataró)

Montserrat Alsina: anemxmesmates.manresa@gmail.com (ABEAM, tallers a Manresa).

Núria Mira: nmira2@xtec.cat (ABEAM, tallers de Barcelona); 

Xavier Vives: xvives2@xtec.cat (APMCM, tallers Reus i Tortosa)

Leave a Reply